Kan brukes på Småbarnssvømming, men anbefales brukt innen Begynneropplæring fra 4/5-års alder.

Krav

Gjennomført vanntilvenningsøvelser, samt godkjent testøvelse 1 og 2.

Testøvelse 1

Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Testøvelse 2

Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

For funksjonshemmede

Når elevene er trygge i vann, skal de kunne gjennomføre følgende ferdigheter:

 • Hodekontroll
  Hoppe opp og ned på bunnen («kenguruhopp») sammen med instruktør eller alene i minst 10sek.

 • Pusteteknikk
  a) Instruktøren skal kunne sprute eleven i ansiktet i minst 15sek. uten at han/hun behøver å beskytte seg.
  b) Blåse en bordtennisball/»UFO» el.l. over bassenget, minst 10m.

 • Kroppsbevissthet:
  a) Gå på bunnen eller sykle/trå vannet med eller uten hjelp fra instruktøren, og samtidig frakte et svømmebrett, ball el.l. som ligger i vannflaten gjennom bevegelse med armene, uten å berøre gjenstanden. Gjenstanden må fraktes minst 5m.
  b) Henge i kanten alene.

 • Komme ut i og opp av bassenget ved hjelp av instruktøren
  a) Komme ut i vannet ved å holde instruktøren på skuldrene –  hendene. Instruktøren fortsetter bevegelsen uti vannet ved å hoppe kenguruhopp med eleven.
  b) Instruktøren hjelper eleven til liggende på magen på kanten. Eleven aker seg inn på egenhånd.

Påmelding via tryggivann.no