Tittel Navn E-post
Styrets leder Maria Ceilie Hurrød Send e.post 
Nestleder Rune Sjøblom Send e-post
Styre medlem  Linda Hammer Send e-post
Styre medlem Morten Breivik Send e-post
Styre medlem Øystein Svendsen Send e-post
Styre medlem Tommy Kvilvang Send e-post