Tittel Navn E-post
Styrets leder Alice Reigstad Send e.post 
Nestleder Rune Sjøblom Send e-post
Styre medlem  Linda Hammer Send e-post
Styre medlem Morten Breivik Send e-post
Styre medlem Maria Cecilie Hurrød  Send e-post
Styre medlem Tommy Kvilvang Send e-post