Vi håper dette er av interesse for så mange barnehager som mulig!

Kongstensvømmerne har siden 2019 gjennomført gratis svømmeopplæring for over 500 barnehagebarn i alderen 4 til 6 år i Fredrikstad kommune. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra barnehager og foreldre av barn i barnehagene som har deltatt.

Et barn kan delta på barnehagesvømming en gang per kalenderår. Barna som har deltatt på kurs i høst, kan derfor søke om nye midler til opplæring i 2023. Det er imidlertid ikke mulig å søke om kurs for de samme barna på to kursrunder i samme kalenderår.

Mål
Målet med svømmeundervisning i barnehagene er å gjøre barn tryggere i og ved vann slik at barnas svømmeferdigheter bedres. I dag kan dessverre under halvparten av landets tiåringer svømme! Det er politisk enighet om at dette må styrkes og at undervisning må starte tidligere. August 2015 endret Utdanningsdirektoratet skolens kompetansemål i svømming etter 4., 7. og 10. trinn og barn som er kommet i gang med svømmeopplæring allerede i barnehagen vil ha en stor fordel når en begynner på skolen.

Målgruppe
Barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager født 2017 og 2018 bosatt i Fredrikstad, Råde og Sarpsborg.

Kurset
Kurset gjennomføres iht. metodikk utarbeidet av Norges Svømmeforbund.

Varighet:
Kurset går over 8 uker og har en varighet på 30 min pr. kurstime for å sikre best mulig læring.

Sted:
Opplæringen skjer i det lille bassenget i Kongstenbadet.

Instruktører:
Kongstensvømmerne planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører som hele tiden er i bassenget sammen med barna.

Hva kreves av din barnehage?
Transport:
Barnehagen må selv planlegge og betale transport til og fra bassenget i Fredrikstad.
Det er mulighet for barnehagen å søke om refusjon til transport på inntil kr. 350 pr. barn i kursperioden der transport har vært nødvendig.


Send epost  til heidi@kongstensvommerne.no og hun hjelper dere med organisering av aktiviteten. 

Bemanning:
Barnehagen må ledsages av minimum 2 personer som er ansvarlige for å hjelpe barna i garderoben og på toalettet.

Opplæring:
I opplæringen legger vi opp til ca. 6 barn pr instruktør. Ideell gruppestørrelse er 6-8 barn, men vi er fleksible. Har dere flere enn dette kan vi dele dem i to eller flere grupper som er i bassenget etter hverandre eller forskjellige dager.

Det er ønskelig at barnehagen stiller med en person i bassenget når gruppestørrelsen er stor og/eller når barnehagen har barn som trenger spesiell tilrettelegging/oppfølging. Har et barn egen assistent i barnehagen må denne være med å hjelpe i bassenget.

Utstyr:
Barna må ha med badedrakt/badebukse, badehette, håndklede og såpe.

Ønsker din barnehage å delta? 
Fyll ut skjemaet under. Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en epost til heidi@kongstensvommerne.no

Kontaktinformasjon
Heidi Christine Johansen
Epost: heidi@kongstensvommerne.no