Med utgangspunkt i Norges svømmeforbunds (NSF) sin sportslige plan og klassifisering av klubber, så definere Kongstensvømmerne seg som en NM-klubb. Norges svømmeforbund (NSF) har følgende definisjon av hva en NM-klubb er;

NM-klubber har tradisjon for å markere seg med gode resultater i LÅMØ, ÅM, UM, junior og senior NM. Klubben har en god trenings- og prestasjonskultur hvor utøverne presterer når det gjelder. Klubbens Svømmeskolen har bra kvalitet og har økende omfang som medfører god rekruttering inn til klubbens konkurranseavdeling.  Det er en tydelig rød tråd fra svømmeskolen sin rekruttavdeling til de øverste treningspartiene. Klubben legger godt til rette for å ivareta og utvikle juniorutøvere. Klubbens engasjerte trenere har solid erfaring og utdanning, som stadig søker ny læring. Klubben har de seinere år fått flere ansettelser, og med god personalledelse og et godt arbeidsmiljø trives de ansatte i klubben.

Treningstider,terminliste og gruppe informasjon finnes på klubbens spond side.