Velkommen til klubben

Kongstensvømmernes visjon er at «alle plankebarn skal flyte». Med det så mener vi at alle barn i Fredrikstad på et eller annet tidspunkt i oppveksten skal ha vært innom Kongstensvømmerne. Det være seg i barnehagesvømming, skolesvømming, på kurs, i bredde- eller toppidrett.

Kongstensvømmerne har i dag fire fulltidsansatte i tillegg til 40 trenere og instruktører. Våre medlemmer er hovedsakelig fra Fredrikstad, men også Hvaler, Saltnes og Sarpsborg.

Meld deg på svømmekurs

Du kan melde deg på svømmekurs ved å gå inn på;

Les og meld deg på våre svømmopplæring

Les mere om de ulike nivåene her

Du kan også ringe til oss på nr. 94867491 dagtid mellom kl. 10-15 (mandag-fredag) eller sende epost til kurs@kongstensvommeklubb.no

Medlemskontingent

Kongstensvømmerne operer med en medlemskontingent på kr. 400,- som er en engangssum årlig.

Alle som deltar på apporberte stevner må ha lisens. Du kan lese mer om lisens her (svomming.no).

Klubben hjelper deg med å registrer lisens. Send epost til post@kongstensvommerne.no

Treningsavgift

Gruppe Per mnd Mnd
Svømmeskolen 1 dag 475 kr 9
Svømmeskolen 2 dag 675 kr 9
KSV4 550 kr 11
KSV3 650 kr 11
KSV2 750 kr 11
KSV1 750 kr 11
Master 250 kr 11

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til frank@kongstensvommerne.no 

Vedlagte filer

Tilbake