Velkommen til klubben

Kongstensvømmernes visjon er at «alle plankebarn skal flyte». Med det så mener vi at alle barn i Fredrikstad på et eller annet tidspunkt i oppveksten skal ha vært innom Kongstensvømmerne. Det være seg i barnehagesvømming, skolesvømming, på kurs, i bredde- eller toppidrett.

Kongstensvømmerne har i dag fire fulltidsansatte i tillegg til 40 trenere og instruktører. Våre medlemmer er hovedsakelig fra Fredrikstad, men også Hvaler, Saltnes og Sarpsborg.

Meld deg på svømmekurs

Du kan melde deg på svømmekurs ved å gå inn på;

Les og meld deg på våre svømmopplæring

Les mere om de ulike nivåene her

Du kan også ringe til oss på nr. 94867491 dagtid mellom kl. 10-15 (mandag-torsdag) eller sende epost til kurs@kongstensvommerne.no

Medlemskontingent

Kongstensvømmerne operer med en medlemskontingent på kr. 200,- som er en engangssum årlig.

Alle som deltar på apporberte stevner må ha lisens. Du kan lese mer om lisens her (svomming.no).

Klubben hjelper deg med å registrer lisens. Send epost til post@kongstensvommerne.no

Treningsavgift

Gruppe Per mnd Mnd
Svømmeskolen 1 dag 500 kr 10
Svømmeskolen 2 dag 700 kr 10
KSV - Elite inkl. styrketrening 950 kr 11
KSV - Sprint inkl. styrketrening 650 kr 11
KSV - Talent 750 kr 11
KSV - Aspirant 650 kr 11
Master 250 kr 11

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til frank@kongstensvommerne.no 

Vedlagte filer

Tilbake