Krav: godkjent følgende kjerneøvelser
 • Gli på magen – linjeholdning
 • Gli på ryggen – linjeholdning
 • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
 • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
 • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
 • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede

 • Gli på magen
  Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.

 • Gli på ryggen
  Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).

 • Gli med rotasjon fra mave til rygg
  Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.

 • Stup
  Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.

Påmelding via tryggivann.no