I KSV aksepterer vi ikke mobbing eller seksuell trakassering – vi har nulltoleranse for dette. Vi er opptatt av at alle medlemmer skal få gjennomføre aktiviteter i trygge omgivelser. Vi skal se og ta vare på hverandre.

 

Opplever du mobbing, seksuell trakassering eller andre kritikkverdige forhold, ta direkte kontakt med styrets leder, nestleder eller daglig leder;

Styreleder Alice Reigstad epost styrelder@kongstensvomemrne.no

Nestleder Rune Sjøblom epost: rune@kongstensvommerne.no

Daglig leder Frank Pedersen: epost frank@kongstensvommerne.no

 

Hvis noen opplever mobbing/ har kjennskap til mobbing i klubben:

  • Foreldre som får vite om mobbing skal kontakte styret. Kontakt styreleder, nestleder i styret eller daglig leder dersom du opplever mobbing eller trakassering.
  • Trenere må være ekstra observante overfor mobbing. Trenere har et ansvar for at alle utøvere har det bra på trening.
  • Utøvere må få vite at hvis de opplever eller ser at det foregår mobbing må de melde fra til trenere/ foresatte slik at tiltak kan settes inn.
  • Klubben har interne rutiner på hvordan vi skal gå frem hvis det varsles om mobbing/ trakassering, og hva slags tiltak som skal iverksettes avhengig av hva det varsles om.

Du kan lese  mere om Idrettsforbundes (NIF) sine retningslinjer her