Kontakt oss

{idkey=3343b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Fkontakt-oss][title=Kontakt+oss][desc=]}{cmp_start idkey=9923[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Fkontakt-oss][title=Kontakt+oss][desc=]}

Adresse: Kongstensvømmerne, Postboks 20, 1629 Gamle Fredrikstad
Epost: post@
Org. nr.: 971248394
Kontonr: 1000.28.61580

Styreleder: Frode Eliassen, post@ tlf. 918 44 913
Daglig leder: Kristoffer Hals, kristoffer@  tlf:957 57 767

Hovedtrener: Piotr Ludwiczak   piotr@ 

Kursansvarlig: John Fredrik Hansen, johnfredrik@  tlf. 926 49 992 etter kl 16.00

Innvitasjoner og påmeldinger: pamelding@

Trenere

Spørsmål om kurs rettes til tryggivann@

Har du spørsmål ang. faktura eller betalinger til KSV rettes dette til faktura@

Sett på kongstensvommerne.no etter @

Facebook ekstra gruppe: Kongstensvømmeren -  Foreldre & Foresatte
må søkes opp og søke medlemskap

{cmp_end}{idkey=3343b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Fkontakt-oss][title=Kontakt+oss][desc=]}