Æres medlemmer i KSV

Kongstensvømmernes æresmedlemmer:

 

          May og Steinar Hurrød            Marit og Oddvar Hammer  
  Bodil og Terje Lamberg  
  Bjørg og Sven Larsen  
  Leif Enersen  
  Arthur Jensen  
  Ellen Borgen  
   Tina Josefsen  
   Roald Steen Larsen  
   Linda Hammer