Styret

Styret består av 6 medlemmer.

Leder Frode Eliassen post@                                            

Nest Leder Bjørn Erik Navestad bjorn@
Sekretær Line Danielsen  
Medlemsansvarlig Kari-Anne Bydal-Sørensen info@
Medlemmer Elisabeth Imrik  
  Lars Einar Kristiansen  
Vara medlemmer Bjørn Bæklund  
  Knud Knudsen  
     
Leder Foreldregruppen Tine Grindalen           
Påmeldinger/ innvitasjoner   pamelding@
     
Medlemsansvarlig Kari-Anne Bydal-Sørensen info@
Kasserer   faktura@
     
Hovedoppmann Dennis Haglund pamelding@
Uapprobert oppmann Celin Eliassen pamelding@
  legg til kongstenvommerne.no etter @