Styret

Styret består av 6 medlemmer.

Leder Frode Eliassen post@                                            

Nest Leder Line Danielsen  
Sekretær    
Medlemsansvarlig    
Medlemmer Glenn Skofteby  
  Lars Einar Kristiansen  
  Tommy Kvilvang  
     
     
Leder Foreldregruppen Tine Grindalen           
Påmeldinger/ innvitasjoner   pamelding@
     
Medlemsansvarlig    
Kasserer   faktura@
     
Hovedoppmann Dennis Haglund pamelding@
Uapprobert oppmann Helle Gjømle pamelding@
  legg til kongstenvommerne.no etter @