Svømmeskole

Hva er Norges Svømmeskole?

Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, samt materiell som bøker, filmer, svømmeutstyr, plakater osv.

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.
Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse kun kan utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, i samarbeid med kursleder/instruktør, lage sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

-         at svømmeopplæring skal være gøy

-         ferdighetsutvikling

-         svømmeteknisk utvikling

       -         kognitiv utvikling

Hvilket kurs skal jeg velge

Svømmekurs

Svømmekurs
Meld på ditt barn her, så kontakter vi deg og finner riktig svømmekurs sammen.