Begynner opplæring

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene gjennomføres på Vannmerkekursene. Disse kursene er tilrettelagt for barn fra 4 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme. 
De fire kjernefunksjonene "Dykke","Flyte","Gli" og "Fremdrift" læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungene
(Tore de Faveri. NSF)

Påmelding til kurs finnes HER


Vannmerket         

Kan brukes på Småbarnssvømming, men anbefales brukt innen Begynneropplæring fra 4/5-års alder. Krav: gjennomført vanntilvenningsøvelser, samt godkjent testøvelse 1 og 2.
Testøvelse 1:
Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.
Testøvelse 2:
Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

Hvalmerket          
Dekker kjernefunksjonen dykke. Krav: godkjent kjerneøvelse 1-4:
1.   Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
2.   Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
3.   Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
4.   Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.
Skilpaddemerket 
Dekker kjernefunksjonen flyte. Krav: godkjent kjerneøvelse 5-9:
5.   Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
6.   Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
7.   Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
8.   Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
9.   Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Pingvinmerket     
Dekker kjernefunksjonen gli. Krav: godkjent kjerneøvelse 10-15:
10. Gli på magen – linjeholdning
11. Gli på ryggen – linjeholdning
12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
13. Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
14. Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen –
crawlbeinspark
15. Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Selungenmerket 
Dekker kjernefunksjonen fremdrift. Krav: godkjent kjerneøvelse 16-20:
16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
17. Crawlsvømming uten pust
18. Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
19. Ryggsvømming – linjeholdning – puste
20. Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

I tillegg til de nevnte kjerneøvelser, har NSF en egen test for svømmedyktighet. Denne testen er en kombinert prøve,
som inneholder mange av de elementene elevene har lært i de 20 kjerneøvelsene. Svømmedyktighetstesten, som kan gjennomføres etter at alle kjerneøvelsene er godkjent er:
Rull uti på dypt vann. Svøm 100 m på magen. Stopp og hvil. Flyt på mage, rull over, flyt på rygg samlet i tre min. Svøm deretter 100 m på rygg.
Når man klarer dette, er man svømmedyktig.
Gå videre til Videregåend opplæring

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører
Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.
(Kilde Norges Svømmeforbund)

Svømmekurs

Svømmekurs
Meld på ditt barn her, så kontakter vi deg og finner riktig svømmekurs sammen.