Ungdom nivå I

Beregnet for ungdom som kan svømme, men som ønsker seg å lære/forbedre crawlteknikk.Kurset foregår delvis på dypt vann
med insyruktør på kanten og i vannet.Du regnes som ungdom mellom 11-16år.Badehette er påbudt.Alle får en gratis badehette
med navn første kursdag.Vi bruker ikke hovedinngangen i hallen, men inngengen til Kongstensvømmerne som er bak bygget -
Beregnet for ungdom som kan svømme, men som ønsker seg å lære/forbedre crawlteknikk.Kurset foregår delvis på dypt vann
med insyruktør på kanten og i vannet.Du regnes som ungdom mellom 11-16år.Badehette er påbudt.Alle får en gratis badehette
med navn første kursdag.Vi bruker ikke hovedinngangen i hallen, men inngengen til Kongstensvømmerne som er bak bygget -

Beregnet for ungdom som kan svømme, men som ønsker seg å lære/forbedre crawlteknikk. Kurset foregår delvis på dypt vann med instruktør på kanten og i vannet. Du regnes som ungdom mellom 11-16år. Badehette er påbudt. Alle får en gratis badehette med navn første kursdag. Vi bruker ikke hovedinngangen i hallen, men inngangen til Kongstensvømmerne som er bak bygget -ved siden av inngangen til friluftsbadet.

Påmelding finner du Her