Videregående opplæring

Hovedmål for Videregående opplæring
En beskrivelse av mål og delmål for de videregående merkene finner dere lenger ned på siden:

   
•Skal kunne alle vendinger
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.
   
•Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.
   
•Skal kunne svømme crawl med fin flyt
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.
   
•Skal kunne svømme rygg med fin flyt
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.
   
•Skal kunne svømme bryst
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.
   
•Skal kunne svømme butterfly
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.
   
•Skal beherske medleysvømming
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.
   
•Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.
   
•Skal beherske livredning i vann
        Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person eller dokke, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander (eller person),
        varsle om hjelp.


Selmerket


Fokus på crawl og rygg
På Sel-kurset har man, foruten repetisjon fra kursnivåene under, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål
•    Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
•    Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Delmål
1.    Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
2.    Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter
       svømme 10m «super-mann» på venstre side
3.    Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel
       (flytepinne/pølse), med pusting
4.    Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
5.    Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
6.    Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
7.    Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot
       vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
8.    Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
9.    Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach»)
       og kaste rednings-line/livbøye («throw»)
Påmelding og info om dato, tider og kurssteder: Her



Sjøløvemerket

Fokus på bryst- og butterflybevegelsen
På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra kursnivåene under.

Læringsmål
•    Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
•    Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delmål
1.    Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
2.    Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse  under brystet)
3.    Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
4.    Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
5.    Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
6.    Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
7.    Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Påmelding og info om dato, tider og kurssteder: Her

Delfinmerket

Fokus på bryst- og butterflyteknikken
På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert. I tillegg repetisjon av merkekrav fra kursnivåene under.

Læringsmål
•    Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
•    Kunne svømme med klær og trå vannet

Delmål
1.    Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning

2.    Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
3.    Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut
       gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
4.    Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
5.    Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
6.    Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Påmelding og info om dato, tider og kurssteder: her

Haimerket


Haimerket
Fokus på medley
På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra kursnivåene under.

Læringsmål
•    Kunne svømme medley
•    Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
•    Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål
1.    Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
2.    Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
3.    Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
4.    Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
5.    Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
6.    Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
7.    Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
8.    Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)
9.    Livredningstest: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannfla-ten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved      hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Kravene for hvert merke er satt av Norges Svømmeforbund, og fungerer som en felles nasjonal standard. Svømmemerkene er ment å være en utfylling av den nasjonale planen for svømmeopplæring.

Vurderingsskjemaer
Vurderingsskjemaer for de ulike merker, ferdigheter og delmål finnes tilgjengelig pa www.tryggivann.no


Påmelding og info om dato, tider og kurssteder: her

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.
(kilde: Norges svømmeforbund)

Svømmekurs

Svømmekurs
Meld på ditt barn her, så kontakter vi deg og finner riktig svømmekurs sammen.