Treningskontigent for 2018

Gjeldende priser for treningskontigent for Kongstensvømmerne treningssesongen 2018

    Elite 9.000,-
    Åm/ Um 9.000,-
    K1 7.150,-
    K2 6.600,-
    K3 6.050,-
    T1 5.500,-
    T2 5.500,-
    R1 5.500,-
    R2 5.500,-

Elite, ÅM, faktureres måndlig over 12 måneder
K1, K2, K3 faktureres måndlig over 11 måneder, R og T faktureres måndelig over 10 måneder  


Medlemsavgift pt kr 400,-
Lisenser

Alle
svømmere som svømmer approbert (som regel gjelder dette fra K2 og oppover) må betale lisens til Norgessvømmeforbund. Det anbefales å lese nøye på forskjellen på Grunnlisens og Utvidetlisens.

Trenerne gir beskjed til svømmeren når de blir appobert og trenger lisens. Klubbens kasserer vil da sende informasjon om lisens.
For å kunne stille på approberte stevner lisensen være betalt og registrert, hvis ikke kan man få startnekt.

For svømmere som har betalt lisens en gang, vil denne komme automatisk fra svomming.no