Egenandeler i Kongstensvømmerne

{idkey=1514b0[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Ftutorials%2F2015-06-03-19-14-34][title=Egenandeler+i+Kongstensv%C3%B8mmerne+][desc=]}{cmp_start idkey=2726[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Ftutorials%2F2015-06-03-19-14-34][title=Egenandeler+i+Kongstensv%C3%B8mmerne+][desc=]}
         
 

 Nordsjøstevnet

   
  Alle betaler kr 4.000,- i egenandel    
  Alle betaler øvelser selv    
  Frokost er inkludert i hotellprisen    
  Lunsj og mellommåltider betaler alle selv.    
  Middagene dekker klubben    
       
 

Bergen swimfestival

   
  ( og evt andre stevner med flyreise og hotellovernatting)    
  Alle betaler kr 4.000,- i egenandel    
  Alle betaler øvelser selv    
  Frokost er inkludert i hotellprisen    
  Lunsj og mellommåltider betaler alle selv    
  Middagene dekker klubben    
       
 

LÅMØ, ÅM og NM

   
  LÅMØ: Klubben dekker øvelser
          Evt overnatting, mat og reise betaler alle selv
   
  ÅM: Egenandel 4.000,-    
  NM: Egenandel 4.000,-    
       
      Styret 2017
{cmp_end}{idkey=1514b1[url=https%3A%2F%2Fwww.kongstensvommerne.no%2Findex.php%2Ftutorials%2F2015-06-03-19-14-34][title=Egenandeler+i+Kongstensv%C3%B8mmerne+][desc=]}