Vandrepokalene våre

For begge vandre pokalene gjelder det at de kun kan vinnes en gang av en og samme svømmer. Pokalen beholdes av svømmernen en tid, før den leveres tilbake til Kongstensvømmerne for inngravering av navn og årstall den ble vunnet. Svømmeren får en plakett, med inngravert h.h.v KEMA/ADD Cup, årstall og sitt navn til odel og eie. Pokalen plasseres deretter i pokalskapet i Kongstenhallen.
Klubbemesterskapet brukes som utgangspunkt for begge cupene, så da er det bare å legge seg i hardtrening fra høsten av. 

KEMA Cup

I 1979 ga Kema Trading A/S, Fredrikstad v/ Jacob Jensen en vandrepokal til Kongstensvømmerne. "Formålet med pokalen var og er å stimulere interessen blant flertallet av de yngste svømmerne i klubben og for derigjennom å bredde rekrutteringen". Pokalen går til den svømmeren som har best fremgang i løpet av året på øvelsene:
        - Aldersklasse 9 og 10 år:  50 meter bryst
        - Aldersklasse 11 år:        100 meter bryst


ADD Cup:

I 1979 ga ADD A/S, Fredrikstad, også ved Jacob Jensen en annen vandrepokal til Kongstensvømmerne. Formålet er det samme som for KEMA Cup, men i aldersklassen 12,13 og 14 år på øvelsene 100 meter rygg og 100 meter Crawl.                                                                                                                                               (Kilde: KSV Bladet nr 2 1996 3. årgang)