Svøm Fredrikstad er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Kongstensvømmerne.

Tilbudet gir alle grunnskolebarn et tilbud om svømmeopplæring.