Vi utvikler viktig planverk for klubben

I helgen har styret og et utvalg ansatte jobbet flittig med å utvikle en virksomhetsplan og en sportsplan.

Virksomhetsplanen skal bli et viktig strategisk styringsdokument, som adresser det meste ved virksomheten Kongstensvømmerne.
Styret var mest involvert i å utvikle dette planverket og etter litt finpussing blir denne sendt ut til medlemsmassen, med et mål om å få den godkjent av årsmøtet senere i mars.

De ansatte jobbet mer med å skape en ramme for en sportsplan som skal regulere hvordan vi jobber. Helt fra nybegynnerkurs til Gruppe 1.
Nå som vi har laget en ramme for en slik plan, vil vi invitere ytterligere noen trenere og instruktører med på en workshop der vi kan få ferdigstilt planen.
På årsmøtet vil det bli gitt en liten orientering på hvordan planen vil bli seende ut, og vi tar sikte på at den blir gjeldende til sesongstart i august.